Translate

EN CS

blogHeader
Aktuální dění a zajímavé tipy a nápady z

The Little Gym

brainBoost  Rozvoj myšlení!  brainBoost 

Pohyb stimuluje pozornost, paměť, sebeovládání i snahu o dosažení cíle

FR Physical Activity can Boost a Child

Každý ví, že pohybová aktivita je nezbytnou součástí zdravého životního stylu. Ale věděli jste, že tělesné aktivity přispívají k celkovému rozvoji myšlení? Výsledky několika studií probíhajících s dětmi základních škol ukazují, že každodenní energická tělesná aktivita může mít výrazný pozitivní vliv na vývoj dítěte a zlepšit jeho pozornost, paměť, sebeovládání i schopnost vytyčit si cíl a strategii jak cíle dosáhnout.

Obecně platí, že tyto dovednosti se rozvíjejí nejrychleji během období školní docházky na prvním stupni základní školy, v průběhu dospívání pak o trochu pomaleji.[1] Čím intenzivněji dítě cvičí, tím více se tyto dovednosti rozvíjí a fixují. Jako příklad uveďme děti na hřišti, které hrají „na babu“. Tím, že se snaží bežet rychleji a rychleji, nakonec dosahnou cíle – dohoní kamaráda a babu předají dál. Ti, co hází na koš a snaží se do něj trefit míčem zase zažívají frustraci, když se netrefí, ale brzy zjistí, že čím častěji budou hod na cíl zkoušet a procvičovat, tím spíš se jim to povede.

Jeden z výzkumných pracovníků, podílejících se na studii, tvrdí:

„...v době, kdy se klade stále větší důraz na přípravu dětí ke standardizovaným testům z jednotlivých předmětů, by měly výsledky těchto studíí podnítit vedení škol, aby zvážilo investici do kvalitní tělesné výchovy a bohatého aktivního programu dětí, a to i na úkor času stráveného ve třídě. Čas věnovaný pohybovým aktivitám nesnižuje studijní výsledky dětí, naopak je může i zlepšit...“ [2]

Co tedy můžete dělat, abyste pomohli rozvíjet myšlení dětí?

-Natrénujte s rodinou na společnou procházku či se účastněte charitativního běhu.

-Oslavte mimořádné rodinné události, narozeniny nebo výročí, aktivně! Vydejte se na túru, zahrajte si basketbal, fotbal nebo se projeďte na kole.

-Hrajte různé pohybové hry, skákejte přes švihadlo, tančete nebo využijte techniku k pohybu a hrajte taneční videohry!

-Buďte pravidelně v pohybu ve vašem The Little Gym

[1]Davis PhD, Catherine L, and Norman K Pollock Phd. "Does Physical Activity Enhance Cognition and Academic Achievement in Children? A Review." Medscape. http://www.medscape.org/viewarticle/764365 (accessed February 6, 2014)

[2] Tomporowski, P.D., Lambourne, K., & Okumura, M.S. (2011). Physical activity interventions and children’s mental function: An introduction and overview. Preventive Medicine, 52(Suppl.1):S3- S9.


Odborníci vyzývají rodiče: Čtěte dětem každý den!

Pediatricians Call for Parent to Read to their Children Everyday

Čtete svým dětem každý den? Na základě výsledků vyplývajících z mnoha výzkumů na důležitost hlasitého čtení dětem, se Americká pediatrická společnost rozhodla k novým doporučením, které mají motivovat rodiče k pravidelnému čtení jejich dětem.

Čtení, zpívání a mluvení k dětem od chvíle kdy se narodí, má podstatný vliv na rozvoj celkové gramotnosti každého z nich. První tři roky života funguje dětský mozek jako houba, která nasává všechny informace, které se kolem mihnou a roste tak mnohem rychleji než v dalších fázích života.

Důvodem důležitosti začít k dětem hovořit už od útlého věku je podpora rozvoje mozku a myšlení dětí a stanovení předpokladů pro jejich úspěšný život.

Americká pediatrická společnost stanovila v souvislosti s raným vzděláváním dětí 5 základních doporučení, týkajících se čtení dětem:

1. Čtěte si společně. Čtěte dětem nahlas hned od narození. Významně to ovlivní rozvoj jejich gramotnosti.

2. Rýmujte, hrajte si se slovy, zpívejte společně.

3. Nastavte dětem denní rutiny. Dodržujte pravidelné časy na jídlo, hru a spánek. Dětem to pomůže nastavit jejich očekávání a také budou vědět, co se očekává v danou chvíli od nich.

4. Odměňujte děti za dílčí úspěchy. Pochvala a objetí je ta největší odměna.

5. Vybudujte si se svými dětmi vztah založený na důvěře, partnerství, lásce a stálosti.

Pravidelné čtení dětem od útlého věku jim může pomoci v rozvoji jejich slovní zásoby a komunikačních schopností. Výše zmíněných 5ti doporučení můžete využít jako zdroj inspirace pro podporu raného rozvoje vašeho dítěte.


Dejte volnost dětské fantazii!

FR Let your Childs Imagination Run Wild

Fantazírovat je zdravé! Děti potřebují fantazii a představivost ke svému zdravému vývoji. Je to víc než zábavná hra! Děti se učí vyjadřovat své představy, vyjadřovat děje a situace, které je napadají. Starají se o svoji panenku, či plyšáka a vyjdřují tím situace a děje z každodenního života. Nebo si hrají “na hasiče” a zachraňují svět, dávají věcem záměrně jiný význam, vymýšlí konkrétní scénáře a specifické situace a snaží se je zvládat a řešit. Také díky fantazii se naši nejmenší naučí soustředit se, být trpěliví, ovládat sebe samé i vžít se do pocitů druhých. Učí se tak komunikaci, spolupráci i respektu k ostatním.

A pokud mají při hře vás, rodiče, jako citlivého průvodce, který se dokáže naladit na stejnou notu a povzbuzuje dítě svou aktivní rolí, je to dvojnásobné učení – pro dítě i pro vás. Pozorujte je, přidejte se k nim, napodobujte je a oni zase budou napodobovat vás. Učte je zvládat situace, se kterými se v životě setkávají, ptejte se jich, co si o tom myslí a budete možná překvapeni kolik už vaše děti z okolního světa vnímají! Začněte už dnes!


Tráví vaše dítě příliš mnoho času u monitoru?

Is-Your-Child-Getting-Too-Much-Screen-Time

V současné době se zdá téměř nemožné, aby děti nepřišly během dne do kontaktu s nějákým druhem obrazovky. Technologie je všude, počínaje tablety, telefony a počítači a televizí konče. Ale kolik času by měly děti vůbec trávit před obrazovkou? Jaká doba je stále ještě vhodná a přijatelná pro malé děti?

Podle Americké pediatrické společnosti by se děti do věku 2 let měli vyhýbat kontaktu s televizí a dalšími audiovizuálními zařízeními. Dětský mozek se v tomto období rozvíjí velmi rychle a potřebuje spoustu různorodých vjemů z různých smyslů. Děti se nejvíce učí z interakce s okolím – s předměty, prostředím, a hlavně z interakce s dospělými i se svými vrstevníky, nikoli s obrazovkou!

Posadit dítě před monitor či televizní obrazovku se mnohdy jeví jako jednoduché řešení problému jak dítě zabavit. Neexistuje ale žádný důkaz, že by tato média působila pozitivně na rozvoj dětí. Odložte elektroniku stranou a nabídněte svému dítěti zábavu v podobě čtení, deskových her, aktivního hraní či prostého „povídání si“. Zjistíte tak o svém dítěti daleko víc, než když ho koutkem oka kontrolujete u jeho oblíbené pohádky, kterou vidí už po dvacáté. „Elektronická dieta“ nemusí být utrpením, zvolte vhodné aktivity a uvidíte, že bude bavit i vás! A navíc vás bude hřát uspokojení, když si uvědomíte, jaký přínos má pro vaše dítě omezení pobytu před obrazovkou v dlouhodobém horizontu!

Celý článek od The American Academy of Pediatrics si můžete přečíst na: http://www.aap.org/en-us/advocacy-and-policy/aap-health-initiatives/pages/media-and-children.aspx