EN CS

blogHeader

Pohyb stimuluje pozornost, paměť, sebeovládání i snahu o dosažení cíle

FR Physical Activity can Boost a Child

Každý ví, že pohybová aktivita je nezbytnou součástí zdravého životního stylu. Ale věděli jste, že tělesné aktivity přispívají k celkovému rozvoji myšlení? Výsledky několika studií probíhajících s dětmi základních škol ukazují, že každodenní energická tělesná aktivita může mít výrazný pozitivní vliv na vývoj dítěte a zlepšit jeho pozornost, paměť, sebeovládání i schopnost vytyčit si cíl a strategii jak cíle dosáhnout.

Obecně platí, že tyto dovednosti se rozvíjejí nejrychleji během období školní docházky na prvním stupni základní školy, v průběhu dospívání pak o trochu pomaleji.[1] Čím intenzivněji dítě cvičí, tím více se tyto dovednosti rozvíjí a fixují. Jako příklad uveďme děti na hřišti, které hrají „na babu“. Tím, že se snaží bežet rychleji a rychleji, nakonec dosahnou cíle – dohoní kamaráda a babu předají dál. Ti, co hází na koš a snaží se do něj trefit míčem zase zažívají frustraci, když se netrefí, ale brzy zjistí, že čím častěji budou hod na cíl zkoušet a procvičovat, tím spíš se jim to povede.

Jeden z výzkumných pracovníků, podílejících se na studii, tvrdí:

„...v době, kdy se klade stále větší důraz na přípravu dětí ke standardizovaným testům z jednotlivých předmětů, by měly výsledky těchto studíí podnítit vedení škol, aby zvážilo investici do kvalitní tělesné výchovy a bohatého aktivního programu dětí, a to i na úkor času stráveného ve třídě. Čas věnovaný pohybovým aktivitám nesnižuje studijní výsledky dětí, naopak je může i zlepšit...“ [2]

Co tedy můžete dělat, abyste pomohli rozvíjet myšlení dětí?

-Natrénujte s rodinou na společnou procházku či se účastněte charitativního běhu.

-Oslavte mimořádné rodinné události, narozeniny nebo výročí, aktivně! Vydejte se na túru, zahrajte si basketbal, fotbal nebo se projeďte na kole.

-Hrajte různé pohybové hry, skákejte přes švihadlo, tančete nebo využijte techniku k pohybu a hrajte taneční videohry!

-Buďte pravidelně v pohybu ve vašem The Little Gym

[1]Davis PhD, Catherine L, and Norman K Pollock Phd. "Does Physical Activity Enhance Cognition and Academic Achievement in Children? A Review." Medscape. http://www.medscape.org/viewarticle/764365 (accessed February 6, 2014)

[2] Tomporowski, P.D., Lambourne, K., & Okumura, M.S. (2011). Physical activity interventions and children’s mental function: An introduction and overview. Preventive Medicine, 52(Suppl.1):S3- S9.


Comments

Security Check
Please enter the text below
CaptchaImage
Can't read text above? Try another text.